WYNAJEM SPRZĘTU

Wykonujemy także usługi sprzętem:

  • roboty ziemne, niwelacje, równanie terenu koparko-ładowarką JCB
  • wywóz ziemi, gruzu
  • kucie młotem pneumatycznym